HR Administrator

*vous pouvez trouver la version française au bas de la page

Wil je graag verantwoordelijk zijn voor de personeelsadministratie van A-Z én het eerste aanspreekpunt zijn voor je collega-medewerkers?  Dan ben jij de HR Administrator die het team van Wengage zoekt! 

Wengage is een vaste en internationale waarde in het domein van de contact centers en heeft als doel garant te staan voor een perfecte klantbeleving. Deze internationale speler is opzoek naar een HR Administrator die geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Door het samenvoegen van drie bedrijven kom je terecht in een dynamische omgeving, waar de uitdaging ligt om alle HR-processen en systemen op één lijn te krijgen en daar speel jij als HR Administrator een cruciale rol in.  

Het kantoor waar je de functie HR Administrator zal uitoefenen is gelegen in Diegem, MAAR, guess what, je kan tot 4 dagen per week thuiswerken! Daarnaast is er ook de flexibiliteit om vanuit het kantoor Oostende, Leuven, Antwerpen of Hasselt te werken. 

Jouw takenpakket omvat het volgende: 

Als HR Administrator heb je veel verantwoordelijkheden en een zeer uitgebreid takenpakket. Zo sta je in voor het verstrekken van juiste informatie aan je collega-medewerkers. Zorg je mee voor een correcte en tijdige behandeling van afwezigheden en schorsingen. Tijdens het uitvoeren van deze taken richt je je voornamelijk op de realisatie van tevreden/geïnformeerde werknemers. 

 • Je beheert de personeelsadministratie van A tot Z (contracten, addenda, wijzigingen etc.) en vult de nodige sociale documenten in. Daarnaast maak en vul je de documenten en attesten (mutualiteit, C4, gemeente, bank) in om te beantwoorden aan de noden van de werknemers. 
 • Je bent het aanspreekpunt voor je collega-medewerkers in verband met hun personeelsdossier, vakantie, sociale documenten, loopbaanonderbrekingen enzovoort. Je doet dit steeds met een glimlach en de nodige zorg en nauwkeurigheid. 
 • Je beheert de afwezigheden (ziekte, vakantie, schorsingen etc.), behandelt de ziekte attesteringen in het tijdsregistratiesysteem, volgt de vakantietellers op en behandelt aanvragen voor loopbaanonderbreking, moederschapsrust, vaderschapsverlof etc.  
 • Talk the talk! Je staat in contact met onze externe partners zoals Edenred, NMBS, de mutualiteiten en de RVA. 
 • Je beheert dossiers rond groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en de car policy.  
 • Je volgt de anomaliën in de het tiksysteem op aan de hand van rapporteringen die je afstemt met de operationele afdeling en planning. 

Profiel: 

 • Je hebt ervaring in HR? Check! Dat is een groot pluspunt.
 • De Belgische sociale wetgeving heeft geen grote geheimen voor jou. Je hebt een goede kennis van deze wetgeving en houdt die kennis ook up-to-date 
 • Je beschikt over een goede talenkennis: Nederlands en Frans spreek en schrijf je vloeiend. Een goede kennis van het Engels is ook cruciaal.  
 • Je werkt vlot met de laatste MS Office applicaties (Excel, Word etc.). Daar bovenop is kennis van Afas, Pro Time en Dots van Attentia een groot pluspunt. 
 • Je werkt discreet, nauwkeurig, georganiseerd en servicegericht en kan je aanpassen aan gevarieerde situaties. Bovendien kan je goed autonoom werken en de juiste prioriteiten inschatten 
 • Je bent nauwkeurig, analytisch en hebt oog voor kwaliteit 
 • Je vrienden en familie beschrijven je als een sociaal, organisatorisch en vriendelijk persoon. 

Dit is werken bij Wengage:  

Team & collega’s:  

HR Administrator zijn bij Wengage is niet zomaar een job, maar een supertoffe job in een groot maar hecht & collegiaal team! Vanaf de eerste dag word je omringd door 10 gepassioneerde collega’s, die graag hun kennis en ervaring met je delen. Door het dynamisch karakter van Wengage en een brede waaier aan opdrachten houdt Wengage je fris en word je voortdurend uitgedaagd. 

Learning & growing:  

De kans om elke dag te leren en te groeien in jouw rol dankzij continue coaching, feedback en trainingen. Je kan daarnaast ook gebruik maken van een groot aanbod aan e-learning modules die je helpen in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Ben je goed in je job? Dan zijn er doorgroeimogelijkheden binnen Wengage naar andere functies en/of projecten.

Verloning & voordelen:  

 • Naast een mooi en competitief brutoloon, ontvang je nog tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering… En nog veel meer! 
 • Je werkt in een 40 uren week, waardoor je geniet van 32 vakantiedagen.

Geïnteresseerd? Contacteer fienvereecke@nowahr.be. 

 

*version française

Voulez-vous être responsable de l’administration du personnel de A à Z et être le premier point de contact pour vos collègues? Alors vous êtes l’HR Administrator que l’équipe de Wengage recherche!

Wengage est un acteur majeur et international dans le domaine des centres de contact, visant à garantir une expérience client parfaite. Cette entreprise internationale recherche un HR Administrator prêt à relever tous les défis. En fusionnant trois entreprises, vous rejoindrez un environnement dynamique où le défi est d’harmoniser tous les processus et systèmes RH, un rôle crucial pour vous en tant qu’HR Administrator.

Le bureau où vous exercerez la fonction de HR Administrator est situé à Diegem, MAIS, devinez quoi, vous pouvez travailler jusqu’à 4 jours par semaine à domicile! De plus, il est possible de travailler depuis les bureaux d’Ostende, Louvain, Anvers ou Hasselt.

Vos responsabilités incluent :

En tant qu’HR Administrator, vous avez de nombreuses responsabilités et un large éventail de tâches. Vous fournissez des informations précises à vos collègues, veillez à un traitement correct et rapide des absences et suspensions, et vous concentrez sur la satisfaction et l’information des employés.

 • Vous gérez l’administration du personnel de A à Z (contrats, avenants, modifications, etc.) et remplissez les documents sociaux nécessaires. Vous créez et remplissez les documents et attestations (mutuelle, C4, commune, banque) pour répondre aux besoins des employés.
 • Vous êtes le point de contact pour vos collègues concernant leurs dossiers personnels, vacances, documents sociaux, interruptions de carrière, etc. Vous faites cela avec un sourire, soin et précision.
 • Vous gérez les absences (maladie, vacances, suspensions, etc.), traitez les certificats médicaux dans le système de gestion du temps, suivez les compteurs de vacances et traitez les demandes de congé de carrière, de maternité, de paternité, etc.
 • Vous communiquez avec nos partenaires externes tels qu’Edenred, la SNCB, les mutuelles et l’ONEM.
 • Vous gérez les dossiers d’assurance groupe, d’hospitalisation et la politique automobile. Vous suivez les anomalies dans le système de pointage en collaboration avec le département opérationnel et la planification.

Profil :

 • Tu as de l’expérience en RH ? Super ! C’est un grand atout.
 • La législation sociale belge n’a pas de grands secrets pour vous. Vous avez une bonne connaissance de cette législation et la maintenez à jour.
 • Vous maîtrisez le néerlandais et le français, tant à l’écrit qu’à l’oral. Une bonne connaissance de l’anglais est également cruciale.
 • Vous travaillez aisément avec les dernières applications MS Office (Excel, Word, etc.). La connaissance d’Afas, Pro Time et Dots d’Attentia est un atout majeur.
 • Vous travaillez de manière discrète, précise, organisée et orientée service, et vous pouvez vous adapter à des situations variées. De plus, vous travaillez de manière autonome et savez définir les bonnes priorités.
 • Vous êtes précis, analytique et avez un sens aigu de la qualité. Vos amis et votre famille vous décrivent comme une personne sociable, organisée et amicale.

Travailler chez Wengage :

Équipe & collègues :

Être HR Administrator chez Wengage n’est pas juste un emploi, mais un super job dans une grande équipe soudée et collégiale! Dès le premier jour, vous serez entouré(e) de 10 collègues passionnés, prêts à partager leurs connaissances et leur expérience. Le caractère dynamique de Wengage et une large gamme de tâches vous gardent motivé(e) et constamment challengé(e).

Apprentissage & développement :

La chance d’apprendre et de grandir chaque jour dans votre rôle grâce à un coaching continu, des feedbacks et des formations. Vous pouvez également utiliser un large éventail de modules d’e-learning pour votre développement personnel et professionnel. Si vous excellez dans votre travail, il existe des opportunités d’évolution au sein de Wengage vers d’autres fonctions et/ou projets.

Rémunération & avantages :

En plus d’un salaire brut attractif et compétitif, vous bénéficierez de nombreux avantages extralégaux : chèques-repas, assurance groupe et hospitalisation, et bien plus encore! Vous travaillez 40 heures par semaine, ce qui vous permet de bénéficier de 32 jours de congé par an.

Intéressé(e)? Contactez fienvereecke@nowahr.be.

Vorig vacture
Volgende vacature

Fien Vereecke
HR Consultant & Business Partner

Ready for a change? Join our Bold Team!