Join Us

NOWA groeit en kijkt constant uit naar nieuwe collega’s (freelance en vast) om het team te versterken.

Waarom kiezen voor NOWA?

We bouwen een echte HR-community.

Je leert met en van andere ervaren HR-professionals en hierdoor blijf je ook zèlf als HR-professional groeien.

We delen best practices, cases en er wordt advies gevraagd aan elkaar.

Sta je nog aan het begin van je carrière in HR? Dan begeleiden we jou individueel in de vooruitgang van je project en heb je een inhoudelijk klankbord.

Kandidaat stellen


    Ready for a change? Join our Bold Team!