In de dynamische wereld van moderne organisaties blijft het aantrekken en behouden van talent een voortdurende uitdaging, ongeacht de sector. Maar wat blijkt? Een solide organisatiecultuur vormt de kern van dit vraagstuk. 

Cultuur als Bindmiddel

Een hechte en betrokken werkgemeenschap is van onschatbare waarde voor elke organisatie. De organisatiecultuur speelt hierbij een cruciale rol door de mate van betrokkenheid van medewerkers te bepalen. Het stimuleren van een cultuur waarin medewerkers zich gehoord voelen en samenwerking centraal staat, is van vitaal belang voor het behoud van personeel. 

Het Belang van een Feedbackcultuur

Een effectieve manier om aan de organisatiecultuur te werken, is door een cultuur van feedback te bevorderen. In zo’n omgeving wordt feedback gezien als een waardevol instrument voor groei, zonder negatieve connotaties. Een feedbackcultuur gaat gepaard met betrokkenheid, jobtevredenheid, vertrouwen en minder burn-out bij medewerkers. 

Ingrediënten voor een Feedbackcultuur

Het boek van Mertens en Schollaert (2022), ‘Beste medewerker, hoe gaat het?’, biedt tien essentiële ingrediënten voor het ontwikkelen van een feedbackcultuur die op maat is gemaakt voor de organisatie. Deze omvatten onder andere psychologische veiligheid, de rol van leidinggevenden en medewerkers, formele feedbackgesprekken en training.  

De Rol van Leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het omzetten van het feedbackbeleid in de praktijk. Het is essentieel dat zij beschikken over de juiste soft skills om effectieve ‘people managers’ te zijn. Een goede relatie tussen leidinggevenden en medewerkers draagt bij aan jobtevredenheid en prestaties. 

Gedeelde Verantwoordelijkheid

Het bevorderen van een feedbackcultuur is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel leidinggevenden als medewerkers. Medewerkers kunnen bijdragen door proactief feedback te zoeken en deze constructief te gebruiken. 

Aan de Slag in Jouw Organisatie

Het ontwikkelen van een feedbackcultuur vereist een gerichte aanpak die is afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie. Door te investeren in de ontwikkeling van leidinggevenden en het stimuleren van een open dialoog tussen alle niveaus van de organisatie, kan een positieve verandering worden bewerkstelligd. 

Referentie: Mertens, S., & Schollaert, E. (2022, 17 november). Beste medewerker, hoe gaat het? [Blogpost]. Opgehaald van [https://www.ugent.be/ugentatwork/nl/blog/blog-35.htm] 

Volgend artikel
Ready for a change? Join our Bold Team!