Als HR-professional is het jouw taak om de bedrijfscultuur te bevorderen en ervoor te zorgen dat iedereen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelt. In de huidige zakelijke omgeving staan we echter voor een unieke uitdaging: de opkomst van millennial managers. 

Millennials, o.a. geboren tussen 1980 en 1995, begeven zich steeds vaker in leidinggevende posities. Ze hebben teams onder zich die vaak veel ouder zijn dan zijzelf, met leeftijdsverschillen tot wel 35 jaar. Dit brengt verschillen in waarden, overtuigingen en voorkeuren met zich mee, wat leeftijdsdiversiteit in teams een feit maakt. 

Het onderzoek van de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School heeft aangetoond dat leeftijdsinclusief leiderschap de sleutel is om iedereen gemotiveerd te houden. Wat betekent dat precies? 

Het Belang van Leeftijdsinclusief Leiderschap 

Leeftijdsinclusief leiderschap is een specifieke stijl van leidinggeven die gericht is op het omarmen van leeftijdsdiversiteit binnen het personeelsbestand. Het houdt in dat je leeftijdsverschillen accepteert en managet door werknemers van alle leeftijden te waarderen voor hun unieke bijdragen, kennis en ervaring. Deze benadering heeft bewezen de intrinsieke motivatie van medewerkers te vergroten. 

Het Effect? 

Of je nu een jonge millennial manager bent of behoort tot een andere generatie, leeftijdsinclusief leiderschap heeft een positief effect op alle leeftijden. Het vergroot de motivatie van medewerkers door hen het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden, ongeacht de leeftijd. 

Opletten bij Grote Leeftijdsverschillen 

Als je als manager veel jongere of veel oudere werknemers onder je hebt, is bewustwording van de bestaande leeftijdsverschillen essentieel. Grote leeftijdsverschillen kunnen de communicatie en sociale integratie verminderen, wat kan leiden tot gevoelens van uitsluiting en spanning op de werkvloer. Dit is waar leeftijdsinclusief leiderschap nog crucialer wordt! 

Ja maar…hoe dan? 

Als HR-professional kan je teams helpen om leeftijdsinclusief leiderschap te bevorderen door: 

  1. Tweerichtingscommunicatie aan te moedigen: Faciliteer communicatie tussen verschillende generaties in je organisatie. Dit stelt jongere werknemers in staat om te leren van oudere collega’s en vice versa. 
  1. Erkenning en waardering: Erken en waardeer de bijdrage van alle teamleden evenzeer, ongeacht hun leeftijd. Iedereen moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen. 
  1. Een veilige omgeving creëren: Creëer een werkomgeving waarin iedereen vrij kan deelnemen aan discussies en waarin oprechte interesse wordt getoond. 
  1. Bewustzijn tonen: Toon bewustzijn van de bestaande leeftijdsdiversiteit in je team en fungeer als rolmodel voor anderen. Laat je daden weerspiegelen dat je een leeftijdsdivers team wilt creëren en behouden. 

Dit is een mooie kans om organisaties te helpen in een tijd van groeiende leeftijdsdiversiteit. Ga voorop in de creatie van een inclusieve en bruisende werkomgeving door leeftijdsinclusief leiderschap met open armen te ontvangen!  

Volgend artikel
Ready for a change? Join our Bold Team!