Stress, een gekende factor op de moderne werkplek. Hoe kan je als HR-professional beter begrijpen en omgaan met de dagelijkse stressoren waarmee werknemers worden geconfronteerd? Het STRAW (STRess At Work) project, onder leiding van professor Els Clays en postdoctoraal onderzoeker Larissa Bolliger, biedt waardevolle inzichten. 

Dagboekstudie: Meer dan een Vragenlijst 

In de zoektocht naar werkplekwelzijn wordt stress vaak onderzocht met een eenmalige vragenlijst. Het STRAW project introduceert een dynamischere aanpak: dagboekstudies. Hierbij vullen werknemers tijdens en na het werk dagelijks korte vragenlijsten in via een gebruiksvriendelijke app. Dit leverde waardevolle gegevens op van meer dan 6.600 vragenlijsten. 

Werk-Privébalans: De Sleutel tot Welzijn 

Inzichten uit het onderzoek wijzen op het belang van een gezonde werk-privébalans. Werknemers ervaren meer werk-privéconflicten op dagen met hoge werkbelasting en weinig job controle. Job controle is een “tweesnijdend zwaard”, waarbij te veel autonomie kan leiden tot werk dat nooit eindigt en uiteindelijk tot burn-outklachten. 

Herstel na Werk: Houd Stress op Afstand 

Het vermogen van werknemers om na het werk te ontspannen en mentaal los te koppelen is cruciaal om stress op afstand te houden en burn-outs te voorkomen. 

Betrokkenheid bij Werk: Een Delicaat Evenwicht 

Betrokken werknemers presteren beter in een gezonde werkcontext. Echter, job controle en werkbelasting spelen een rol. Meer job controle resulteert in een grotere betrokkenheid, maar hoge werkbelasting met weinig controle kan het omgekeerde effect hebben. 

Tips voor HR-Professionals: Slim Leiden en Ondersteunen 

Werkplekwelzijn is dynamisch. HR-professionals moeten werkbelasting beheren en pieken voorkomen. Balans in job controle is cruciaal: werknemers hebben ondersteuning nodig bij het stellen van grenzen en prioriteiten. 

Naar een Stressvrije Werkplek 

Dit onderzoek, hoewel in een academische setting uitgevoerd, biedt inzichten die relevant zijn voor alle HR-professionals. Neem de regie over het welzijn op de werkplek en help werknemers stressvrij en productief te zijn! 

Ready for a change? Join our Bold Team!