HR Field Recruitment Officer

*vous pouvez trouver la version française au bas de la page

 

Anticimex is een internationaal en dynamisch bedrijf met hun hoofdkantoor in Roeselare. Op dit moment zijn ze actief op zoek naar een talentvolle HR Field Recruiter Officer. Ter ondersteuning van de hiring-managers, zoeken ze een enthousiaste en energieke professional die klaar is om nieuwe uitdagingen aan te gaan en grenzen te verleggen.

Het bedrijf zet zich in voor een veilige en gezonde leefomgeving binnenshuis via ongediertebestrijding en preventie. Met 9000 medewerkers en 3 miljoen klanten wereldwijd, zetten de collega’s zich dagelijks in voor klantentevredenheid en technologische ontwikkelingen.

 

Jouw verantwoordelijkheden

Als Field Recruiter ben je verantwoordelijk voor het volledige rekruteringsproces van techniekers en commerciële collega’s. Jouw taken omvatten onder andere:

 • Opstellen van krachtige vacatureteksten en publicatie op diverse kanalen.
 • Actief zoeken en aantrekken van kandidaten via diverse rekruteringskanalen, inclusief contacten met externe rekruteringspartners.
 • Uitvoeren van grondige screenings door onder andere het uitvoeren van testings assessments.
 • Deelnemen aan sollicitatiegesprekken op de verschillende locaties van Anticimex in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
 • Contacten onderhouden met scholen en infomomenten zoals jobbeurzen organiseren.
 • Actieve bijdrage aan employer branding (zoals filmpjes opnemen) en online zichtbaarheid op sociale media.

 

Profiel

 • Je hebt reeds een eerste rekruteringservaring achter de rug.
 • Zowel in het Nederlands als in het Frans kan jij je makkelijk uitdrukken.
 • Roeselare wordt jouw uitvalsbasis, maar daarnaast zie jij het ook zitten om zo’n 2 dagen in de week te verplaatsen naar de andere Anticimex locaties in België.
 • Je bent een communicatief persoon, die zich makkelijk kan aanpassen aan zijn gesprekspartner.
 • Je denkt graag mee over de interne processen en ziet steeds opportuniteiten ter verbetering.
 • Je kan je flexibel opstellen en hebt een dynamische ingesteldheid.

 

Aanbod

 • Een functie binnen een internationaal bedrijf waar je de mogelijkheid krijgt tot nieuwe uitdagingen en het verleggen van je eigen grenzen.
 • Een omgeving waar de mens niet uit het oog verloren wordt en jaarlijkse teambuildings georganiseerd worden.
 • Flexibele uren, 2 dagen thuiswerk per week en 26 vakantiedagen komen hier bovenop.
 • Een aantrekkelijk salarispakket met tal van extralegale voordelen zoals:
  • Een elektrische bedrijfswagen met laadkaart
  • Hospitalisatieverzekering
  • Groepsverzekering
  • Maaltijdcheques
  • Ecocheques
  • Netto-onkostenvergoeding
  • Bonus CAO90
  • Gsm
  • Laptop

 

Interesse?

Neem contact op met lienloobuyck@nowahr.be

 

 

*version française

 

Anticimex est une entreprise internationale et dynamique avec son siège social à Roeselare. En ce moment, ils sont activement à la recherche d’un talentueux RH Field Recruiter Officer. Pour soutenir les responsables de recrutement, ils recherchent un professionnel enthousiaste et énergique prêt à relever de nouveaux défis et repousser les limites.

L’entreprise s’engage à assurer un environnement de vie sûr et sain à l’intérieur grâce à la lutte antiparasitaire et à la prévention. Avec 9000 employés et 3 millions de clients dans le monde entier, les collègues s’efforcent quotidiennement de satisfaire les clients et de développer des technologies.

 

Votre responsabilités

En tant que Field Recruiter, vous êtes responsable de l’ensemble du processus de recrutement des techniciens et des collègues commerciaux. Vos tâches comprennent notamment :

 • Rédiger des annonces d’emploi percutantes et les publier sur divers canaux.
 • Rechercher activement et attirer des candidats via divers canaux de recrutement, y compris en contactant des partenaires de recrutement externes.
 • Effectuer des screenings approfondis, notamment en réalisant des évaluations et des tests.
 • Participer aux entretiens d’embauche sur les différents sites d’Anticimex en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie.
 • Maintenir des contacts avec les écoles et organiser des événements d’information tels que des salons de l’emploi.
 • Contribuer activement au renforcement de l’image de l’employeur (par exemple, en réalisant des vidéos) et à la visibilité en ligne sur les médias sociaux.

 

Votre profil

 • Vous avez déjà une première expérience en recrutement.
 • Vous pouvez vous exprimer facilement en néerlandais et en français.
 • Roeselare sera votre base, mais en plus, vous êtes prêt(e) à vous déplacer vers les autres sites d’Anticimex en Belgique environ 2 jours par semaine.
 • Vous êtes une personne communicative, capable de s’adapter facilement à son interlocuteur.
 • Vous aimez réfléchir aux processus internes et vous voyez toujours des opportunités d’amélioration.
 • Vous pouvez faire preuve de flexibilité et avez une attitude dynamique.

 

L’offre

 • Un poste au sein d’une entreprise internationale où vous aurez l’opportunité de relever de nouveaux défis et de repousser vos propres limites.
 • Un environnement où l’humain n’est pas négligé et où des teambuildings annuels sont organisés.
 • Des horaires flexibles, 2 jours de télétravail par semaine et 26 jours de congé s’ajoutent à cela.
 • Un package salarial attrayant avec de nombreux avantages extralégaux tels que :
  • Une voiture de société électrique avec carte de recharge
  • Une assurance hospitalisation
  • Une assurance groupe
  • Des chèques-repas
  • Des écochèques
  • Une indemnité de frais nets
  • Une prime CAO90
  • Un téléphone
  • Un ordinateur

 

Intéressé(e) ?

Veuillez contacter lienloobuyck@nowahr.be

Volgende vacature

Lien Loobuyck
HR Consultant & Business Partner

Ready for a change? Join our Bold Team!