Elk jaar kijken werknemers in België reikhalzend uit naar de uitbetaling van het vakantiegeld. Dit extraatje biedt een welgekomen financiële boost net voor de zomer en helpt veel gezinnen om hun vakantieplannen te realiseren. Maar hoe werkt dit precies voor arbeiders en bedienden? In deze blogpost worden de belangrijkste aspecten van het jaarlijkse vakantiegeld voor beide groepen, besproken. Benieuwd? Lees dan verder en kom er alles over te weten. Pak alvast je koffer in!

Uitbetaling van het Vakantiegeld

De timing van de uitbetaling van het vakantiegeld is voor veel werknemers een belangrijk punt. Doorgaans wordt het vakantiegeld uitbetaald tussen 2 mei en 30 juni. Deze periode is gelijk voor zowel de bedienden als de arbeiders. Dit betekent dat veel werknemers hun vakantiegeld ontvangen net op tijd om hun zomerplannen te maken.

Hoe wordt het vakantiegeld voor arbeiders berekend?

Arbeiders ontvangen twee soorten vakantiegeld: enkel en dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is gelijk aan 15,38% van het brutoloon dat de arbeider in het voorgaande jaar verdiend heeft. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het brutoloon van de maand waarin de hoofdvakantie wordt genomen. Dit bedrag wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of een erkende vakantiekas en dus niet rechtstreeks door de werkgever.
Dit verklaart waarom de globale werkgeversbijdrage op het loon van arbeiders meer dan 5% hoger ligt dan de bijdrage die een werkgever voor op het loon van zijn bediende moet betalen (32,62% in plaats van 27,05%). Daarnaast betaalt de werkgever voor zijn arbeiders ook een bijzondere vakantiebijdrage op het jaarlijks brutoloon van 10,27% aan de RJV. Op die manier is die ‘vakantiekas’ in staat elke arbeider van vakantiegeld te voorzien.

Hoe wordt het vakantiegeld voor bedienden berekend?

Voor bedienden is het vakantiegeld gebaseerd op hun maandloon. Ook deze bediende kan, net zoals de arbeider profiteren van enkel en dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is inbegrepen in het normale loon dat de bediende ontvangt tijdens zijn of haar vakantiedagen. Het dubbel vakantiegeld bedraagt, net zoals voor de arbeiders, 92% van het bruto maandloon.

Belangrijke verschillen en gelijkenissen?

Hoewel zowel arbeiders als bedienden vakantiegeld ontvangen, zijn er dus enkele belangrijke verschillen in de manier waarop het berekend en uitbetaald wordt:
 • Uitbetalingsinstantie: Voor arbeiders wordt het vakantiegeld uitbetaald door de RJV of een erkende vakantiekas, terwijl bedienden het rechtstreeks van hun werkgever ontvangen.
 • Berekeningswijze: De formules voor het berekenen van het vakantiegeld verschillen tussen arbeiders en bedienden, voornamelijk vanwege de verschillende manieren waarop hun lonen worden behandeld.

Hoe zit het met de belastingen op het vakantiegeld?

Hoewel het vakantiegeld een aangenaam extraatje is, is belangrijk om te weten dat er ook belastingen en bijdragen van worden afgehouden. Wat er precies afgegeven moet worden omvat het volgende:
Voor arbeiders worden er drie belangrijke inhoudingen gedaan van het brutobedrag van het vakantiegeld:
 • RSZ-bijdrage: Er wordt een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07% ingehouden op een deel van het vakantiegeld, namelijk op 6,8/15,38ste van het totale bedrag.
 • Solidariteitsinhouding: Er wordt een extra inhouding van 1% toegepast.
 • Bedrijfsvoorheffing: De hoogte van de bedrijfsvoorheffing hangt af van het totale vakantiegeldbedrag:
  • Als het vakantiegeld hoger is dan 1.650 euro, bedraagt de bedrijfsvoorheffing 23,22%.
  • Is het vakantiegeld gelijk aan of lager dan 1.650 euro, dan is de bedrijfsvoorheffing 17,16%.
Deze inhoudingen zorgen ervoor dat het netto vakantiegeldbedrag aanzienlijk lager kan uitvallen dan het brutobedrag aan vakantiegeld.
Voor bedienden zijn de regels iets anders, afhankelijk van het type vakantiegeld:
Enkel Vakantiegeld:
 • Werknemersbijdragen: Het enkel vakantiegeld wordt belast zoals het normale loon, dus er wordt 13,07% werknemersbijdragen ingehouden.
 • Bedrijfsvoorheffing: Dit hangt af van de persoonlijke belasting situatie van de werknemer. Je ontvangt tijdens je vakantiedagen netto evenveel als je normaal zou krijgen wanneer je werkt.
Dubbel Vakantiegeld:
 • Werknemersbijdragen: Hier wordt ook 13,07% ingehouden, maar enkel op 85/92ste van het dubbele vakantiegeldbedrag.
 • Bedrijfsvoorheffing: Dit percentage varieert afhankelijk van het belastbaar jaarinkomen van de werknemer. Hoe hoger het jaarinkomen, hoe meer bedrijfsvoorheffing er op het dubbele vakantiegeld zal worden ingehouden.

Conclusie

Het jaarlijkse vakantiegeld is een belangrijk onderdeel van de financiële planning voor zowel arbeiders als bedienden in België. Hoewel de berekeningsmethoden en uitbetalingsinstanties verschillen, is het doel hetzelfde: werknemers voorzien van extra financiële middelen om van hun welverdiende vakantie te genieten. Begrip van de verschillen kan werknemers helpen beter te plannen en te anticiperen op hun financiële situatie tijdens de vakantieperiode. Dus of je nu een arbeider of een bediende bent, zorg ervoor dat je de regels rond vakantiegeld kent en optimaal gebruik maakt van dit voordeel. Zo kan je met een gerust hart genieten van je vakantie! Geniet ervan!
Bron:
Ready for a change? Join our Bold Team!