Het is meer dan ooit van essentieel belang om de juiste mensen aan te trekken voor openstaande posities. Maar wist je dat de manier waarop je vacatures opstelt een grote impact kan hebben op wie er solliciteert? Waarschijnlijk wel… Onderstaand onderzoek uitgevoerd door doctoraal onderzoeker Aylin Koçak en professor Eva Derous werpt licht op een cruciale kwestie in het wervingsproces!

Voorbij leeftijdsstereotypen 

In een tijd waarin demografische veranderingen de samenleving transformeren, is het van belang dat organisaties zich aanpassen aan een breder spectrum van leeftijden in hun personeelsbestand. Echter, leeftijdsstereotypen kunnen zowel jongere als oudere werkzoekenden beïnvloeden, en deze percepties van anderen over hun leeftijdsgroepen kunnen hen weerhouden van solliciteren. 

Jongere werkzoekenden denken soms dat ze als “niet-punctueel” worden gezien, terwijl oudere werkzoekenden zich zorgen maken over het label “niet-flexibel”. Deze negatieve ‘meta-stereotypen’ kunnen beïnvloeden hoe werkzoekenden vacatures interpreteren. 

Wat maakt vacatures dan minder aantrekkelijk? 

Vacatures onthullen niet alleen informatie over de organisatie en de baan, maar ook over het gewenste profiel van de ideale kandidaat. Als een vacature eisen bevat die gerelateerd zijn aan deze negatieve meta-stereotypen, kan dit een krachtig signaal afgeven dat de job en organisatie niet matchen met de identiteit van de persoon. 

Uit een online experiment bleek dat 50-plussers minder geneigd zijn om te solliciteren wanneer de vacature vraagt om “flexibele” werknemers. Zelfs degenen die wel flexibel zijn, vinden dergelijke vacatures minder aantrekkelijk. Voor werkzoekenden jonger dan 30 jaar was er geen verschil in de intentie om te solliciteren voor vacatures met of zonder het negatieve meta-stereotype “punctueel”. 

Een slimme aanpak voor diverse werving 

Het onderzoek wijst op een eenvoudige maar effectieve benadering voor organisaties om diverse talenten aan te trekken.  

  1. Vermijd het opnemen van vereisten die negatieve meta-stereotypen kunnen activeren, omdat dit ervoor kan zorgen dat bepaalde doelgroepen niet zullen solliciteren voor de positie. 
  2. Daarnaast is de formulering van vacatures van groot belang. In plaats van te zeggen “we zoeken iemand die flexibel is,” is het beter om te zeggen “we zoeken iemand die zich flexibel kan opstellen.” Deze kleine aanpassing in taalgebruik geeft aan dat er ruimte is voor ontwikkeling, en dit kan werkzoekenden eerder positief uitdagen dan ontmoedigen. 

Kortom, als organisaties deze twee eenvoudige aanpassingen in hun vacatureteksten implementeren, kunnen ze kosteneffectief diverse talenten aantrekken. Het vermijden van negatieve stereotypen en het benadrukken van groeimogelijkheden zal ervoor zorgen dat werkzoekenden die anders zouden aarzelen, zoals oudere en jongere sollicitanten, zich aangetrokken voelen tot de aangeboden posities. 

Ready for a change? Join our Bold Team!