Het aantrekken van getalenteerde medewerkers is cruciaal voor organisaties, maar is er zoiets als te veel talent? Volgens het Pareto-principe dragen de top 10% beste medewerkers bij aan 30% van de waarde die een organisatie genereert. Echter, overgekwalificeerde medewerkers lopen het risico verveeld te raken en de organisatie vroegtijdig te verlaten, wat minder aandacht krijgt dan burn-out. Hoe kunnen we dit probleem aanpakken? Ons onderzoek wijst op de kracht van “job crafting.” 

Overkwalificatie Onder De Loep

Overgekwalificeerde medewerkers presteren meestal goed, zolang bepaalde voorwaarden zoals een aantrekkelijk loon en ontwikkelingskansen zijn vervuld. Soms kiezen werkgevers opzettelijk voor overgekwalificeerde kandidaten vanwege hun potentieel en brede inzetbaarheid. 

Overkwalificatie kan ofwel objectief (meetbaar) of subjectief (gepercipieerd) zijn. Subjectieve overkwalificatie kan leiden tot werkverveling of ‘bore-out.’ 

Burn-Out Door Overkwalificaties

Werkverveling, of bore-out, ontstaat wanneer medewerkers ontevreden zijn omdat hun werkomgeving hen onvoldoende uitdaagt. Overgekwalificeerde medewerkers zijn hier vatbaar voor, omdat hun baan niet aan hun capaciteiten voldoet.

Dit kan leiden tot ontevredenheid, zinloosheid en de wens om elders te zoeken naar meer betekenisvol werk. 

De Kracht Van Job Crafting

Job crafting, ook wel “baanboetseren” genoemd, is een proactieve benadering waarbij medewerkers veranderingen in hun werk aanbrengen om de balans te vinden tussen jobeisen en persoonlijke behoeften. Het kan op vier manieren werkverveling tegengaan: 

  1. Verminderen van belemmerende taakeisen, zoals te hoge werkdruk. 
  2. Verhogen van uitdagende taakeisen, zoals verantwoordelijkheid. 
  3. Verhogen van structurele hulpbronnen zoals autonomie, taakvariatie en ontwikkelingsmogelijkheden. 
  4. Verhogen van sociale steun, bijvoorbeeld via feedback. 

Onderzoek wijst uit dat het verhogen van uitdagende taakeisen werkverveling tegengaat, zelfs bij overgekwalificeerde medewerkers. Het versterken van structurele hulpbronnen blijkt echter de meest effectieve aanpak te zijn. Hierdoor kunnen medewerkers zich blijven ontwikkelen, wat vooral belangrijk is voor overgekwalificeerde werknemers. 

Een Win-Win Situatie

Job crafting is gunstig voor zowel werknemers als werkgevers. Het helpt medewerkers om hun werk zinvoller en uitdagender te maken. Werkgevers kunnen overgekwalificeerde medewerkers blijven uitdagen, waardoor ze hun talent behouden en zelfs aantrekkelijker worden op de arbeidsmarkt. 

Leidinggevenden kunnen hun medewerkers aanmoedigen om job crafting toe te passen, met een focus op het bieden van autonomie en uitdagende taken. Daarnaast is het nuttig voor werkgevers om het potentieel van hun medewerkers te meten via assessments, om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van overkwalificatie. 

Ready for a change? Join our Bold Team!