Als HR-professional sta je in de schijnwerpers van welzijn op de werkvloer. We hebben een brandende kwestie voor je: het aantal langdurige afwezigheden door burn-out blijft stijgen, ondanks de indrukwekkende investeringen in preventieve maatregelen. Het lijkt erop dat we iets missen in het gevecht tegen burn-out. Laten we dit omkeren en de spotlight richten op burn-out re-integratie.

Het is Tijd voor Actie

De oude mantra “voorkomen is beter dan genezen” heeft ons niet volledig gered. Hoewel werkgevers en beleidsmakers de laatste jaren slim bezig zijn geweest met het in kaart brengen van de gevaren van burn-out, blijven de cijfers stijgen. Dus, wat doen we? We richten onze blik niet alleen op preventie maar ook op re-integratie na burn-out. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt burn-out immers een werkgerelateerd fenomeen, waarbij werkfactoren en persoonsgerelateerde zaken samenspelen.

Een Reis in Drie Fases

Re-integreren na een burn-out is geen sprint; het is een boeiende marathon. Deze reis bestaat uit drie onmisbare fases:

  1. De Re-activatiefase: Hier bereiden we de personen voor op hun comeback. Dit begint met een goed gesprek met hun leidinggevende of een deskundige jobcoach die kan bijstaan in de zoektocht naar interne of externe mogelijkheden.
  2. De Re-integratiefase: Het moment waarop ze hun taken weer oppakken. Maar, wacht, dit is niet het eindpunt! We hebben nog een troef in handen.
  3. De Follow-upfase: Nu wordt het spannend. We monitoren hun welzijn en functioneren om terugval te voorkomen. De oude demonen van burn-out kunnen tijdens deze fase weer opduiken. Dit is het moment waarop ze nog echte bescherming nodig hebben.

Sleutels tot Re-integratiesucces

Dus, wat zijn de geheime wapens voor een vlekkeloze re-integratie? Het antwoord ligt in de balans tussen job eisen en job hulpbronnen. Werkdruk en emotioneel zwaar werk zijn de slechteriken die ons op de loer liggen, terwijl betekenisvol werk, job autonomie en leidinggevende steun het antwoord zijn!

Oh, en nog één ding: het stigma dat nog steeds rust op burn-out. Dit slechte beest kan de herintreding bemoeilijken. De toverformule? Realistische doelen, oprechte feedback en een support crew die achter je staat. Hiermee herstel je niet alleen het zelfvertrouwen, maar ook het gevoel van erbij horen.

Ready for a change? Join our Bold Team!