Payroll Expert

FILLED

*vous pouvez trouver la version française au bas de la page

 

ZEB is een Belgische modeketen met meer dan 100 winkels in heel het land die mode toegankelijk maakt voor iedereen. Je kan er terecht voor de laatste trends, de beste pasvormen en de leukste stylingtips. Als payroll expert bij ZEB kom je terecht in een open-minded en groeiende organisatie, waar je deel uitmaakt van een enthousiast HR-team. Je krijgt de kans om je talenten te ontplooien en je passie voor mode te delen.

 

Jouw takenpakket bestaat uit:

 • Een volledige personeels– en loonadministratie van de winkels die onder jouw paraplu vallen, van voornamelijk bediendeprofielen. Dit houdt onder andere volgende taken in:
  • Aansluiting bij de hospitalisatieverzekering
  • Contracten opstellen
  • Correcte verwerking van schorsingen (ziektes, arbeidsongevallen, tijdskrediet …)
 • Opvolgen van het tijdsregistratie– en planningssysteem, zodanig werkuren en afwezigheden goed opgevolgd kunnen worden.
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor jouw collega’s als ze met vragen of moeilijkheden zitten.
 • De maandelijkse payroll van A tot Z opstellen samen met het sociaal secretariaat (Acerta) en jouw collega’s.
 • Je hebt een kritische en analytische blik om de payrollprocessen onder de loep te nemen en optimalisaties door te voeren waar nodig.

 

Profiel:

 • Je hebt reeds een aantal jaren ervaring opgebouwd binnen een payroll functie.
 • Naast het Frans machtig te zijn, kun je je ook vlot uitdrukken in het Nederlands.
 • Kennis van sociale wetgeving om jouw collega’s makkelijk van antwoorden te voorzien.
 • Je bent gemotiveerd om erin te vliegen en nieuwe ideeën aan te brengen ter optimalisatie.
 • In een dynamische en fast-pacing omgeving, kun je snel schakelen tussen taken en verantwoordelijkheden.

 

Dit is werken bij ZEB:

 • Een puur Belgisch bedrijf dat elk jaar nog blijft groeien, waardoor jij je ook kan blijven ontplooien.
 • Een fulltime en vaste functie binnen een 38-uren werkweek, met 1 dag thuiswerk en 26 vakantiedagen.
 • Losse sfeer tussen collega’s die geregeld samen een glaasje gaan drinken of een afterwork.
 • De kans om jouw eigen stempel te drukken op de HR- en payrollafdeling.
 • Een alomvattend salarispakket met de mogelijkheid tot tal van voordelen zoals:
  • Een bedrijfswagen met tankkaart
  • Maaltijdcheques
  • Netto-onkostenvergoeding
  • Hospitalisatieverzekering
  • Groepsverzekering
  • Gsm met abonnement
 • Daarenboven krijg je als medewerker bij ZEB korting van 30% in alle winkels!

 

Interesse?

Neem contact op met lienloobuyck@nowahr.be

 

*version française

ZEB est une chaîne de magasins de mode belge qui compte plus de 100 boutiques dans tout le pays et qui rend la mode accessible à tous. Vous y trouverez les dernières tendances, les meilleures coupes et les meilleurs conseils de style. En tant qu’expert en paie chez ZEB, vous rejoindrez une organisation ouverte d’esprit et en pleine croissance, où vous ferez partie d’une équipe RH enthousiaste. Vous aurez l’occasion de développer vos talents et de partager votre passion pour la mode. ZEB est plus qu’un magasin, c’est une expérience.

 

Vos tâches sont les suivantes:

 • L’administration complète du personnel et des salaires des magasins sous votre tutelle, avec des profils principalement administratifs. Cela comprend les tâches suivantes :
  • Affiliation à l’assurance hospitalisation
  • Rédaction des contrats
  • Traitement correct des suspensions (maladies, accidents du travail, crédit-temps, etc.)
 • Contrôler le système d’enregistrement et de planification du temps, afin que les heures de travail et les absences puissent être correctement contrôlées.
 • Être le premier point de contact pour vos collègues lorsqu’ils ont des questions ou des difficultés.
 • Vous préparez les salaires mensuels de A à Z en collaboration avec le secrétariat social (Acerta) et vos collègues.
 • Vous avez un esprit critique et analytique qui vous permet d’examiner les processus de paie et d’apporter les optimisations nécessaires.

 

Profil:

 • Vous avez déjà accumulé plusieurs années d’expérience au sein d’une fonction salariale.
 • Outre la maîtrise du français, vous vous exprimez couramment en néerlandais.
 • Vous connaissez la législation sociale afin de pouvoir répondre facilement aux questions de vos collègues.
 • Vous êtes motivé(e) pour apporter de nouvelles idées d’optimalisation.
 • Dans un environnement dynamique et rapide, vous pouvez rapidement passer d’une tâche à l’autre et d’une responsabilité à l’autre.

 

C’est cela travailler chez ZEB:

 • Une entreprise purement belge qui continue à se développer chaque année, ce qui vous permet de continuer à vous développer également.
 • Une fonction à temps plein et à durée indéterminée avec une semaine de travail de 38 heures, 1 jour de télétravail et 26 jours de vacances.
 • Une ambiance décontractée entre collègues qui vont régulièrement boire un verre ensemble ou organisent un afterwork.
 • La possibilité d’imprimer votre marque au sein du département des ressources humaines et des salaires.
 • Un package salarial complet avec la possibilité de bénéficier de nombreux avantages tels que :
  • Une voiture de société avec carte de carburant
  • Des chèques-repas
  • Indemnité de frais nets
  • Assurance hospitalisation
  • Assurance de groupe
  • Téléphone portable avec abonnement
 • De plus, en tant qu’employé de ZEB, vous bénéficiez d’une réduction de 30% dans tous les magasins!

 

Intéressé(e)?

Contactez lienloobuyck@nowahr.be

Volgende vacature

Lien Loobuyck
HR Consultant & Business Partner

Ready for a change? Join our Bold Team!