HR Business Partner

FILLED

*you can find the English version at the bottom of the page

TCR is een internationaal bedrijf dat je helpt om je vliegreis soepel en veilig te laten verlopen. Het levert en onderhoudt de apparatuur die je bagage, je vliegtuig en jezelf van en naar de terminal brengt. TCR is actief op meer dan 150 luchthavens over de hele wereld en zorgt voor een hoge kwaliteit en duurzaamheid. Met TCR aan je zijde, kun je zorgeloos genieten van je vlucht.  

Als HR Coordinator/HR Business Partner bij TCR sta je in voor het aantrekken, selecteren en onboarden van nieuwe medewerkers. Daarnaast krijg je de kans om jouw soft HR-skills verder te ontwikkelen op uiteenlopende projecten. 

Jouw takenpakket bestaat uit:

Je staat in voor de werving en selectie van A-Z van bediende profielen.

 • In contact staan met de hiring managers om een beeld te krijgen van de gezochte profielen en hiervoor de vacatures uitschrijven om deze te verspreiden via de meest geschikte kanalen.
 • Experimenteren en out-of-the box denken om effectieve strategieën te bedenken en uit te voeren om de juiste kandidaten aan te trekken.
 • Kandidaten opvolgen doorheen het gehele sollicitatieproces, gaande van gesprekken tot contractonderhandelingen.
 • Nieuwe collega’s vlot door het onboardingsproces laten gaan, zodanig een probleemloze opstart voorzien is.

 

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van soft HR-projecten.

 • Projecten opzetten omtrent o.a. leiderschapsontwikkeling in de TCR Academy tool.
 • Enquêtes uitvoeren om een beter zicht te krijgen op de ervaring van de medewerkers over de verscheidene aspecten van TCR.
 • Maar ook projecten over onderwerpen als employer branding, wellbeing, assessments… zijn mogelijk.
 • Daarnaast werk je ook samen met de verschillende HR BP’s van de andere entiteiten voor globale HR-projecten.

 

Profiel:

 • Je hebt reeds ervaring opgebouwd in de wereld van werving en selectie of een ander Soft HR domein en bent klaar voor de volgende stap in jouw carrière.
 • Aangezien je in een internationale omgeving terecht komt, ben je vloeiend in het Engels. Daarnaast ook vlot in het Nederlands en/of Frans? Dan is dit zeker een pluspunt.
 • Je wilt je schouders er onderzetten om de werving en selectie, het HR-departement en TCR naar het volgende niveau te tillen.
 • Je kan makkelijk schakelen tussen verschillende taken en werken in een snel veranderende omgeving. Je bent dus dynamisch en flexibel ingesteld.
 • Binnen TCR kom je in contact met mensen van verschillende niveaus. Op communicatief vlak, kan je je vlot aanpassen aan jouw gesprekspartner.
 • Je hebt een proactieve houding en neemt initiatief om je eigen werk te plannen en te organiseren.
 • Je bent een teamspeler die goed kan samenwerken met je collega’s, maar ook autonoom te werk kan gaan.

 

Dit is werken bij TCR:

 • Werken in een internationale setting waar nog veel ruimte is om te groeien, op professioneel en persoonlijk vlak.
 • Een werkomgeving waar vragen en pro-activiteit met open armen wordt ontvangen.
 • Werknemers centraal zetten en korte beslissingslijnen, zorgen voor een succesverhaal bij TCR.
 • Toffe werkomgeving met geregelde teambuildings of afterwork drinks.
 • Je kan rekenen op 30 verlofdagen, flexibele werkuren (waarbij je kan starten tot 10u!) en de mogelijkheid om van thuis uit te werken (2dagen/week).
 • Een volledig salarispakket met een hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques, ecocheques, netto-onkostenvergoeding en een gsm met abonnement. Afhankelijk van jouw ervaring, zal hier ook een bedrijfswagen bij komen.

 

Interesse?

Neem contact op met fienvereecke@nowahr.be

 

*English version

TCR is an international company that helps make your flights smooth and safe. It supplies and maintains the equipment that gets your luggage, your plane and yourself to and from the terminal. Operating at more than 150 airports around the world, TCR ensures high quality and durability. With TCR by your side, you can enjoy your flight carefree.

As an HR Coordinator/HR Business Partner at TCR, you will be responsible for attracting, selecting and onboarding new employees. You will also have the opportunity to further develop your soft HR skills on a variety of projects.

 

Your responsiblities:

You will be responsible for the recruitment and selection from A-Z of white collar profiles.

 • Being in contact with the hiring managers to get an idea of the profiles and write the vacancies to distribute through the most appropriate channels.
 • Experiment and out-of-the box thinking to devise and implement effective strategies to attract the right candidates.
 • Follow up candidates through the entire interview process from interviews to contract negotiations.
 • Run new colleagues smoothly through the onboarding process, ensuring a smooth start-up.

 

You will be responsible for setting up soft HR projects.

 • Set up projects regarding leadership development,… in the TCR Academy tool.
 • Conduct surveys to get a better idea of the employees’ experience of the various aspects of TCR.
 • But also projects on topics such as employer branding, wellbeing, assessments… are possible.
 • You will also work together with the various HR BPs of the other entities for global HR projects.

 

Profile:

 • You have already built up experience in the world of recruitment or another Soft HR domain and are ready for the next step in your career.
 • As you will be working in an international environment, you are fluent in English. Also fluent in Dutch and/or French? Then this is definitely a plus.
 • You want to put your shoulders to the wheel to bring recruitment, the HR department and TCR to the next level.
 • You can easily switch between different tasks and work in a rapidly changing environment. You are therefore dynamic and flexible.
 • Within TCR you will come into contact with people at different levels. In terms of communication, you can adapt easily to your partner.
 • You have a proactive attitude and take the initiative to plan and organize your own work.
 • You are a team player who can work well with your colleagues, but can also work autonomously.

 

Working at TCR:

 • Working in an international environment where there is still plenty of room to grow, professionally and personally.
 • A work environment where questions and pro-activity are welcomed with open arms.
 • By placing employees at the center and maintaining short decision-making lines, TCR ensures a success story.
 • Fun work environment with regular team buildings or afterwork drinks.
 • You can count on 30 days off, flexible working hours (where you can start until 10 am!) and the possibility to work from home (2 days/week).
 • A full salary package including hospitalization and group insurance, meal vouchers, eco vouchers, net expenses and a phone with subscription. Depending on your experience, this will also include a company car.

 

Interested?

Contact us at fienvereecke@nowahr.be

Fien Vereecke
HR Consultant & Business Partner

Ready for a change? Join our Bold Team!