Payroll Officer

*Vous pouvez trouver la version française au bas de la page

 

Anticimex is een internationaal en dynamisch bedrijf met hun hoofdkantoor in Roeselare. Op dit moment zijn ze actief op zoek naar een talentvolle Payroll Officer die instaat voor een vlekkeloze payroll-verwerking en een soepele personeelsadministratie. Daarnaast biedt deze Payroll Officer ook waardevolle ondersteuning aan de collega’s binnen het HR-team. Are you the one for this opportunity?

Het bedrijf zet zich in voor een veilige en gezonde leefomgeving binnenshuis via ongediertebestrijding en preventie. Met 9000 medewerkers en 3 miljoen klanten wereldwijd, zetten de collega’s zich dagelijks in voor klantentevredenheid en technologische ontwikkelingen.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je staat in voor de zorgvuldige verwerking van loon- en salarisgegevens voor al onze werknemers maar voornamelijk voor de bedienden waardoor je een tijdige en correctie betaling kan garanderen.
 • Je beheert personeelsgegevens in verschillende systemen en applicaties zoals Syntegro, Acerta & ERP en houdt alle informatie ook up-to-date.
 • Je treedt op als primair aanspreekpunt voor medewerkers voor hard HR-gerelateerde vragen en biedt de beste oplossingen voor werknemers en werkgevers.
 • Je volgt de tijdsregistratie dagelijks op en voert ook verbeteringen toe waar nodig om een nauwkeurige administratie te waarborgen.
 • Let’s talk numbers! Je genereert rapporten en cijfers over FTE, headcount, ziekteverzuim & andere HR-gerelateerde statistieken.
 • De correcte afhandeling van verzekeringen, verlofaanvragen & andere HR-processen behoort ook tot jouw takenpakket.
 • Je beheert de prestaties en de facturen van de interims en draagt ook zorg voor een correcte administratieve afhandeling van zowel in- als uitdiensttreding.
 • Naast dit alles, bied je ook algemene ondersteuning op vlak van HR-administratie voor andere HR-collega’s.
 • Op termijn krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan boeiende HR-projecten, exciting things ahead!

Profiel

 • Je hebt je eerste degelijke ervaring (2 à 3 jaar) in Payroll reeds achter de rug.
 • Je bent communicatief, resultaatgericht en hebt een hands-on mentaliteit. Daarnaast ben je cijfermatig sterk en heeft Excel geen geheimen voor jou.
 • Je spreekt perfect Nederlands en ook in het Frans kan jij perfect hard HR-gerelateerde vragen beantwoorden.
 • Je bent bereid om bij te leren en jezelf verder te ontwikkelen in de dynamische en snelgroeiende omgeving die Anticimex je biedt.
 • Je denkt in oplossingen en handelt op een proactieve manier om payroll-gerelateerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Aanbod

 • Een functie binnen een internationaal bedrijf waar je de mogelijkheid krijgt tot nieuwe uitdagingen en het verleggen van je eigen grenzen.
 • Een omgeving waar de mens niet uit het oog verloren wordt en jaarlijkse teambuildings georganiseerd worden.
 • Flexibele uren, twee dagen thuiswerk per week en 26 vakantiedagen komen hier bovenop!
 • Een aantrekkelijk salarispakket met tal van extralegale voordelen zoals hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijd- en eco-cheques, bonus CAO90.
 • Op zoek naar een betere balans? Anticimex biedt de mogelijkheid om 4/5e te werken voor deze functie.

Interesse?

neem contact op met lienloobuyck@nowahr.be.

 

*Version française

Anticimex est une entreprise internationale et dynamique avec son siège social à Roeselare. Actuellement, ils sont activement à la recherche d’un(e) talentueux(se) Payroll Officer qui assure un traitement impeccable de la paie et une gestion administrative du personnel fluide. De plus, cet(te) Payroll Officer offre également un soutien précieux aux collègues de l’équipe RH. Êtes-vous la personne idéale pour cette opportunité ?

L’entreprise s’engage pour un environnement intérieur sûr et sain grâce à la lutte contre les nuisibles et la prévention. Avec 9 000 employés et 3 millions de clients dans le monde entier, les collègues s’engagent quotidiennement pour la satisfaction client et le développement technologique.

Vos responsabilités

 • Vous êtes responsable du traitement soigné des données salariales pour tous nos employés, principalement pour les employés, garantissant un paiement en temps voulu et correct.
 • Vous gérez les données du personnel dans différents systèmes et applications tels que Syntegro, Acerta & ERP et maintenez toutes les informations à jour.
 • Vous agissez en tant que premier point de contact pour les employés pour les questions RH difficiles et proposez les meilleures solutions pour les employés et les employeurs.
 • Vous suivez quotidiennement la gestion du temps et apportez également des améliorations lorsque nécessaire pour garantir une administration précise.
 • Parlons chiffres ! Vous générez des rapports et des chiffres sur les ETP, l’effectif, l’absentéisme & autres statistiques RH.
 • La gestion correcte des assurances, des demandes de congé & autres processus RH fait également partie de vos responsabilités.
 • Vous gérez les performances et les factures des intérimaires et veillez également à une gestion administrative correcte des entrées et des sorties.
 • En plus de tout cela, vous fournissez également un soutien général en matière d’administration RH aux autres collègues RH.
 • À terme, vous aurez la possibilité de participer à des projets RH passionnants, des choses excitantes à venir !

Profil

 • Vous avez déjà une première expérience solide (2 à 3 ans) en payroll.
 • Vous êtes communicatif(ve), orienté(e) résultats et avez une mentalité pratique. De plus, vous êtes fort(e) en chiffres et Excel n’a pas de secrets pour vous.
 • Vous parlez parfaitement néerlandais et pouvez répondre parfaitement aux questions difficiles en RH en français.
 • Vous êtes prêt(e) à apprendre et à vous développer davantage dans l’environnement dynamique et en pleine croissance qu’Anticimex vous offre.
 • Vous pensez en termes de solutions et agissez de manière proactive pour résoudre rapidement les problèmes liés à la paie.

Offre

 • Un poste au sein d’une entreprise internationale où vous aurez la possibilité de relever de nouveaux défis et de repousser vos limites.
 • Un environnement où l’humain n’est pas oublié et où des teambuildings annuels sont organisés.
 • Des horaires flexibles, deux jours de télétravail par semaine et 26 jours de congé supplémentaires !
 • Un package salarial attrayant avec de nombreux avantages extralégaux tels que l’assurance hospitalisation et groupe, des chèques-repas et éco, bonus CAO90.
 • À la recherche d’un meilleur équilibre ? Anticimex offre la possibilité de travailler à 4/5e pour ce poste.

Intéressé(e)?

Veuillez contacter lienloobuyck@nowahr.be.

Volgende vacature

Lien Loobuyck
HR Consultant & Business Partner

Ready for a change? Join our Bold Team!