Payroll Specialist

*vous pouvez trouver la version française au bas de la page

AB InBev (Leuven) is een internationale familie van lokale brouwerijen met eeuwenlange generaties aan tradities en expertise. Op dit moment zijn ze op zoek naar een gedreven en nauwkeurige Payroll Specialist die verantwoordelijk is voor een foutloze payroll van A tot Z en problemen met plezier omzet in opportuniteiten. Daarnaast ben je een essentiële schakel in payroll procesoptimalisaties en bouw je mee aan het eeuwenlange succesverhaal dat AB InBev is. Ga jij geen uitdaging uit de weg, schrikt een complexe payroll jou niet af én wil je het glas heffen op het verkennen van nieuwe horizonten? Dan is dit beslist de next step in jouw carrière!

AB InBev is verantwoordelijk voor het brouwen van ’s werelds meest geliefde bieren zoals Jupiler, Stella Artois en Tripel Karmeliet. Met iets meer dan 500 biermerken die verkocht worden in maar liefst 150 landen, behoren ze tot ’s werelds top vijf van consumptiegoederenbedrijven. Hun wortels liggen in Leuven maar met hun bier wordt over de hele wereld het glas geheven. Cheers to that!

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je bent, samen met jouw gepassioneerde en dynamische collega’s in het payrollteam, verantwoordelijk voor nauwkeurige en tijdige uitvoering van de payroll van A-Z voor zo’n 200 tot 250 FTE’s.
 • De focus ligt op de payroll van bedienden, meer specifiek PC 220.
 • Complexe systemen en payroll (bv. payroll van expats) behoren tot je takenpakket en schrikken jou niet af!
 • Je staat in voor een uitmuntend stakeholdermanagement. Het aanpakken van onzekerheden of discrepanties met tijdsbeheerders, managers, depots, externe partners en meer, behoren tot jouw takenpakket.
 • Let’s talk data! Je staat in voor het uitvoeren van nauwkeurige controles op de masterdata, in samenwerking met ons toegewijde masterdatateam.
 • Je identificeert hiaten in de systemen en processen en neemt proactieve maatregelen om deze op te lossen.
 • Je zoekt continu naar verbeteringen voor het salarisadministratieproces om de efficiëntie te verhogen.

Jouw profiel

 • Je kan reeds terugkijken op een mooie ervaring binnen payrollfuncties. Idealiter beschik je over 2 à 3 jaar ervaring.
 • Ervaring met de salarisadministratie van expatprofielen is een pluspunt.
 • Je bent analytisch, probleemoplossend en communicatief. Daarnaast definiëren precisie en stiptheid jouw manier van werken.
 • Je bent een kei in Excel en weet hoe je deze tool ten volle kan benutten.
 • Je bent Frans- of Nederlandstalig en kan ook een uitgebreid woordje Engels om intern en extern te communiceren in deze internationale omgeving.
 • Je beschikt over een solide basis aan sociale wetgeving en update deze kennis ook ten gepaste tijde.
 • You take ownership! Je gedijt op het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor je taken en draagt zo bij aan de grote en kleine successen.
 • Je kan zowel zelfstandig werken maar bent daarnaast ook een echte teamplayer. Je bent dynamisch en past je makkelijk aan je gesprekpartner aan.

Wat AB InBev jou te bieden heeft?

 • Geniet van een aantrekkelijk verloningspakket met tal van extralegale voordelen:
  • Groepsverzekering
  • Hospitalisatieverzekering
  • Maaltijdcheques
  • Woon-werkverkeervergoeding
 • Net zoals geen enkel biertje hetzelfde smaakt, ben ook jij uniek. Kies daarom voor de rest zelf jouw pakket aan voordelen via een flexibel loonpakket.
  • Smartphone
  • Bike lease
  • Extra pensioensparen
  • Internet @home
 • Boven op jouw competitief salarispakket, geniet je van een mooie jaarlijkse bonus van 20%.
 • Je wordt deel van een energiek team waar je samen bouwt aan successen en deze successen ook viert. Je komt terecht in een no-nonsense omgeving waar je kort op de bal kan spelen en écht vooruitgang kan boeken.
 • Werk in een enorm aangename en mooie kantooromgeving in hartje Leuven (minder dan 1 kilometer van het station van Leuven). Geniet van gratis alcoholvrije biertjes op kantoor, gratis soep in de gezellig lunchruimte, moderne bureaus én voor de sportievelingen is er ook een fitness.
 • Your work-life balance matters! Omdat AB InBev beseft dat niet elke dag dezelfde is, kan je genieten van flexibele uren. Daarnaast initieert AB InBev ook meerdere initiatieven om zowel jouw fysiek als mentaal welzijn te ondersteunen.
 • AB InBev stelt jouw toewijding in de functie enorm op prijs. Je krijgt er maar liefst 40 vakantiedagen voor in de plaats.
 • Proost op jouw grote en kleine successen! Per kwartaal ontvang je vouchers om te kunnen besteden aan alcoholische of non-alcoholische dranken die AB InBev in haar assortiment heeft.

Interesse?

Contacteer lien.loobuyck@nowahr.be.

*version française

AB InBev (Louvain) est une famille internationale de brasseries locales avec des générations de traditions et d’expertise séculaires. À l’heure actuelle, ils recherchent un Payroll Specialist passionné et précis, responsable d’une paie sans erreur de A à Z et capable de transformer les problèmes en opportunités avec plaisir. De plus, vous êtes un maillon essentiel dans les optimisations des processus de paie et vous contribuez au succès séculaire d’AB InBev. Si vous n’avez pas peur des défis, si une paie complexe ne vous effraie pas et si vous êtes prêt à lever votre verre pour explorer de nouveaux horizons, alors c’est certainement la prochaine étape dans votre carrière !

AB InBev est responsable de brasser les bières les plus aimées au monde telles que Jupiler, Stella Artois et Tripel Karmeliet. Avec un peu plus de 500 marques de bière vendues dans pas moins de 150 pays, ils font partie des cinq premières entreprises de biens de consommation au monde. Leurs racines sont à Louvain, mais leur bière est levée partout dans le monde. À votre santé !

Vos responsabilités

 • Vous êtes, avec vos collègues passionnés et dynamiques de l’équipe de paie, responsable de l’exécution précise et opportune de la paie de A à Z pour environ 200 à 250 ETP.
 • L’accent est mis sur la paie des employés, plus spécifiquement la CP 220.
 • Les systèmes complexes (par exemple, la paie des expatriés) font partie de vos tâches et ne vous effraient pas !
 • Vous assurez un excellent management des parties prenantes. Traiter les questionnements et/ou les conflits avec les gestionnaires de temps, les responsables, les dépôts, les partenaires externes, etc. font partis de vos responsabilités.
 • Parlons data ! Vous êtes responsable de l’exécution de contrôles précis sur les données maîtresses, en collaboration avec notre équipe dédiée aux données maîtresses.
 • Vous identifiez les lacunes dans les systèmes et les processus et prenez des mesures proactives pour les résoudre.
 • Vous recherchez continuellement des améliorations pour le processus de paie afin d’augmenter l’efficacité.

Votre profil

 • Vous avez une expérience significative dans des fonctions de paie. Idéalement, vous avez 2 à 3 ans d’expérience.
 • L’expérience de la gestion de la paie des profils d’expatriés est un atout.
 • Vous êtes analytique, résolvez les problèmes et êtes communicatif. De plus, la précision et la ponctualité définissent votre manière de travailler.
 • Vous êtes un expert en Excel et savez comment utiliser pleinement cet outil.
 • Vous parlez français ou néerlandais et avez également une bonne maîtrise de l’anglais pour communiquer à l’intérieur et à l’extérieur de cet environnement international.
 • Vous avez une solide connaissance de la législation sociale et la mettez à jour lorsque nécessaire.
 • Vous prenez des responsabilités ! Vous prospérez en assumant pleinement la responsabilité de vos tâches et en contribuant ainsi aux grands et petits succès.
 • Vous pouvez travailler de manière autonome mais êtes également un véritable joueur d’équipe. Vous êtes dynamique et vous adaptez facilement à votre interlocuteur.

Ce qu’AB InBev vous propose

 • Profitez d’un package salarial attrayant avec de nombreux avantages extralégaux :
 • Assurance groupe
 • Assurance hospitalisation
 • Chèques-repas
 • Indemnité de déplacement domicile-travail
 • Tout comme aucune bière n’a le même goût, vous êtes unique. Choisissez donc vous-même vos avantages via un package salarial flexible.
 • Smartphone
 • Location de vélo
 • Epargne-pension supplémentaire
 • Internet @home
 • En plus de votre package salarial compétitif, bénéficiez d’une belle prime annuelle de 20 %.
 • Vous faites partie d’une équipe énergique où vous construisez ensemble des succès et les célébrez. Vous évoluez dans un environnement sans fioritures où vous pouvez agir rapidement et réellement progresser.
 • Travaillez dans un environnement de bureau très agréable et beau en plein cœur de Louvain (à moins de 1 kilomètre de la gare de Louvain). Profitez de boissons sans alcool gratuites au bureau, de soupe gratuite dans la salle à manger confortable, de bureaux modernes et pour les amateurs de sport, il y a aussi une salle de sport.
 • Votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée compte ! Parce qu’AB InBev comprend que chaque jour est différent, vous pouvez bénéficier d’horaires flexibles. De plus, AB InBev initie également plusieurs initiatives pour soutenir votre bien-être physique et mental.
 • AB InBev apprécie énormément votre engagement dans le poste. Vous bénéficiez ainsi de rien moins que 40 jours de congé.
 • Célébrez vos grands et petits succès ! Chaque trimestre, vous recevez des bons à dépenser pour des boissons alcoolisées ou non alcoolisées que AB InBev propose dans son assortiment.

Intéressé(e) ?

Contactez lien.loobuyck@nowahr.be.

Vorig vacture
Volgende vacature

Lien Loobuyck
HR Consultant & Business Partner

Ready for a change? Join our Bold Team!